Navigation Menu+

Vlaamse paarden

Sinds 2018 worden op onze boerderij trekpaarden ingezet. Vanaf 2019 worden ze onder meer gebruikt voor de verkoop van onze producten. Een oude paardentram zal fungeren als marktwagen waarmee de paarden ingespannen 1 keer per week onze producten tot in Brugge brengen, de mooiste stad van Vlaanderen. Ook op het veld worden ze ingezet (eg, rol, schoffel en driewiel-kar). 

Eeuwenlang werd er in de Lage Landen een zwaar trekpaard gefokt. De vruchtbare bodem in deze streken zorgde ervoor dat er hier vele zware paarden nodig waren om de akkers te bewerken. De Vlaamse fokker wist met zijn fokkerskennis een groot en krachtig paard te ontwikkelen dat bekend werd tot ver over de landsgrenzen. Later werden deze paarden gebruikt als strijdros, zij konden immers zonder problemen de ridders en hun zware wapenuitrusting dragen. Tijdens de industriële revolutie ontdekte men ook dat de kracht van deze paarden uitstekend van pas kwam in de industrie. Spijtig genoeg verdrongen tractoren en motoren het paard in de landbouw en de industrie.

Dit heeft zeker meegespeeld in het verdwijnen van dit ras uit Vlaanderen, al werd dit nog door andere zaken in de hand gewerkt. Vanaf de oprichting van de Société Nationale du Cheval de Trait Belge is er in de Belgische geschriften geen sprake meer van het Vlaams paard. Was dit beroemde paard dan plots verdwenen? Waarschijnlijk besteedde de Société National meer aandacht aan het Brabantse type en wilde ze één nationaal ras oprichten. Spijtig genoeg kon de fiere Vlaming geen weerstand bieden en werd het oorspronkelijke ras hierdoor volledig opgeslorpt door het stamboek van het Belgisch trekpaard.

Gelukkig werden deze dieren aan het einde van de negentiende eeuw massaal uitgevoerd naar Noord-Amerika. Daar werden ze zuiver verder gefokt onder de naam ‘Belgians’. Het oorspronkelijke type van het Vlaamse paard werd op die manier gered van de ondergang. Sinds 1993 hebben een aantal liefhebbers deze dieren terug ingevoerd vanuit de Verenigde Staten.

Het Vlaamse paard is een ronduit indrukwekkende verschijning. Het zijn grote tot zeer grote dieren die adel en klasse uitstralen. Ze hebben een eerlijk karakter en een grote werklust. Deze (meestal) voskleurige reuzen hebben met recht terug hun plaats in onze paardenwereld verovert. Het Vlaamse paard is een veelzijdig paard. Ze kunnen immers gebruikt worden als trek- en werkpaard, als rijpaard en aangespannen.