Navigation Menu+

Kool en peen

Op een middag ging Kool bij Peen op bezoek
en Peen had iets heel doorzichtigs aan.

‘O wat leuk, wat staat dat je goed
 Maar waar ga je heen zo in cellofaan?’

‘Meen je dat?’ bloosde Peen, ‘nou ik wou es…
 Nou vanavond ben ik gevraagd bij het Mes.

 En hij heeft me – begrijp het alsjeblieft niet verkeerd-
 alleen – zonder jou dus – geïnviteerd.’

‘Het Mes kan me wat!’ riep Kool walgend uit.
‘Namaakstaal! Wie ziet er nou iets in zo’n ijdeltuit.

Ik ga zelf trouwens ook zonder jou uit vandaag
Ik ben door Twee Lepels op stamppot gevraagd.’

Judith Herzberg
Uit: Bijvang, Amsterdam De Harmonie, 1999